Bestuur

Van links naar rechts:
• Tweede secretaris: Neely van Maanen
• Voorzitter: Marlies van den Belt
• Penningmeester: Ruud Stolwijk
• Secretaris: Gea Bouwers
• Vice voorzitter: Joke Sulman

Het bestuur creëert de voorwaarden om de vereniging draaiend te houden en is hierin zo min mogelijk leidend, maar vooral ondersteunend. Het bestuur wordt bij deze ondersteuning bijgestaan door een aantal commissies, zoals de liedcommissie, activiteitencommissie, PR commissie, kledingcommissie, concertcommissie, kascommissie en nieuwe leden commissie.

Ook is er een aantal leden dat een extra rol heeft, zoals stemgroep hoofd, lief en leed, borrel verzorgen, website, anjeractie en de interne nieuwsbrief maken. Backcorner zijn we samen.

En als je alleen komt om te zingen is dat ook helemaal prima.
Die vrijheid vinden we heel belangrijk, iedereen mag zich thuis voelen binnen onze vereniging op zijn/haar eigen manier.