Bestuur

Van links naar rechts:
• Tweede secretaris: Neely van Maanen
• Voorzitter: Marlies van den Belt
• Secretaris: Margriet van Renssen
• Penningmeester: Ruud Stolwijk
• Vice voorzitter: Joke Sulman

Het bestuur creëert de voorwaarden om de vereniging draaiend te houden en is hierin zo min mogelijk leidend, maar vooral ondersteunend. Het bestuur wordt bij deze ondersteuning bijgestaan door een aantal commissies, zoals de liedcommissie, activiteitencommissie, PR commissie, kledingcommissie, concertcommissie, kascommissie en nieuwe leden commissie.

Ook is er een aantal leden dat een extra rol heeft, zoals stemgroephoofd, lief en leed, borrel verzorgen, website en de interne nieuwsbrief maken. Backcorner, dat zijn we samen!

En als je alleen komt om te zingen is dat ook helemaal prima. Die vrijheid vinden wij heel belangrijk, je mag je thuis voelen op je eigen manier.