Bestuur

Van links naar rechts:
• tweede secretaris; Neely van Maanen
• penningmeester; Anke Weijenborg
• vice voorzitter; Joke Sulman
• voorzitter; Marlies van den Belt
• secretaris; Gea Bouwers

Het bestuur creëert de voorwaarden om de vereniging draaiend te houden en is hierin zo min mogelijk leidend, maar vooral ondersteunend. Het bestuur wordt bij deze ondersteuning bijgestaan door een aantal commissies, zoals de liedcommissie, activiteitencommissie, PR commissie, kledingcommissie, concertcommissie, kascommissie en nieuwe leden commissie.

 

Ook zijn er een aantal leden die een extra rol hebben, zoals stemgroep hoofd, lief en leed, borrel verzorgen, website, anjeractie en de interne nieuwsbrief maken. Backcorner zijn we samen.

En als je alleen komt om te zingen is dat ook helemaal prima.
Die vrijheid vinden we heel belangrijk, iedereen mag zich thuis voelen binnen onze vereniging op zijn/haar eigen manier.