ALV 2021

Achter de schermen is het bestuur bezig met de voorbereiding voor de ALV. Deze gaat dit jaar wederom plaatsvinden via Zoom op donderdag 25 maart om 19.30 uur.

Van tevoren krijgen jullie de diverse stukken via de mail toegestuurd om door te nemen. Verschillende commissies worden dus binnenkort benaderd om verslagen in te leveren en natuurlijk volgt er een afspreken.nl om je aan te melden voor deze bijeenkomst.

Wij hopen ook dit jaar weer op een goede opkomst!