Lidmaatschap en Contributie:

Iedere eerste donderdag van de maand zijn belangstellenden welkom om mee te zingen. Aan het eind van de repetitie kan er door de dirigent een stemtest worden afgenomen om de stemsoort, het stemgebruik, -bereik en -vastheid te bepalen. De stemsoort kan sopraan, mezzo-sopraan, alt, tenor of bas zijn.

Nieuwe aspirant-leden kunnen de eerste 4 weken gratis meezingen om te kijken of het zingen in het koor bevalt, waarbij ook gekeken wordt of het nieuwe lid past binnen de betreffende stemgroep. Wil je na deze vier weken bij ons blijven zingen, dan kan je lid worden en krijg je ook toegang tot het ledengedeelte van deze website en de foto's en muziekbestanden op onze Google Drive.

Een nieuw lid wordt in eerste instantie in de groep geplaatst tussen meer ervaren stemgenoten. Van hen verwacht het bestuur uiteraard hulp en begeleiding van onze nieuwe leden.

Het is een pré wanneer je noten kunt lezen en over koorervaring beschikt. Belangrijk is ook een goede zangstem, bereid zijn om te studeren en vooral plezier beleven aan het zingen!

Let op!
Op dit moment hebben wij helaas alleen plek voor bassen en tenoren.

Aanmelden als lid:
Dat kan bij: Monique Witteman, e-mail: moniquewitteman66@gmail.com.

Contributie:
De contributie bedraagt € 22,50 per maand te voldoen per automatische overboeking op IBAN NL10INGB0000065315 t.n.v. Zangvereniging Backcorner